Søg

Jura

Ansvarsbegrænsning
Sparty ApS har med dette netsted til hensigt at skabe et samlingspunkt for grænsehandlende. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet. Sparty Aps påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette sted.
Oplysningerne udgør ikke professionel rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Ud over de nyheder Sparty ApS selv offentliggør via netstedet er en del nyheder og annoncer skrevet og offentliggjort af vores medlemmer eller andre leverandører af data og informationer. Sparty ApS kan ikke holdes ansvarlig for disse annoncer og nyheder. Sparty ApS er ligeledes ikke involveret i køb og salg af produkter og serviceydelser, som er annonceret og formidlet på Sparty.dk.  Alle henvendelser hertil bedes rettet til de respektive annoncører. Sparty ApS står ikke inde for kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, garantier eller lignende i de annoncer vores medlemmer lægger ud på netstedet.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på netstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Sparty ApS påtager sig intet ansvar for ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder. Sparty ApS garanterer ikke et bestemt antal visninger eller klik, på hverken banner eller profil.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsbegrænsning er hverken at begrænse Sparty Aps´ ansvar på en måde der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret eller at udelukke Sparty ApS’ ansvar i tilfælde, hvor ansvar ved lov ikke kan udelukkes.

Ophavsret
Copyright © Sparty ApS 2012

Gengivelse af nyheder skrevet af  Sparty er tilladt med kildeangivelse og fungerende link til www.sparty.dk, hvis ikke andet er anført. Det er ikke tilladt at gengive nyheder mv. skrevet af medlemmer eller andre leverandører af information og data.