Søg

Zopping.dk - webshop med grænsehandelsvarer

Zopping.dk var en stor webshop, som havde en masse grænsevarer. Nu ser det desværre ud til, at man har valgt at lukke den. Man kan ikke få informationer om bevæggrundene, blot kan der konstateres at siden er lukket.

Om Zopping.dk

Faktisk havde Zopping.dk sit udgangspunkt i grænsehandlen, hvor folkene bag har drevet grænsebutikkerne Calle siden 1973. Callekæden blev i forbindelse med et generationsskifte solgt i marts 2010. 


Zopping.dk var beliggende i byen Harrislee lige syd for den dansk/tyske grænse, i området hvor også grænsebutikkerne Otto Duborg, Poetzsch, Fakta (Sonja & Wolfgang) og Fleggaard er.Zopping Mailorder GmbH var et selskab i CORNERSTONE Holding gruppen.

 

Oversigt over Grænsebutikker

Spar i Tyskland Sparetips

Nyheder om Grænsehandel

 


Tilbage til nyhedsoversigten

Se også

Fakta åbner den 3. Grænsebutik i Tyskland

Salget i de nuværende 2 Fakta-butikker syd for grænsen, har oversteget alle forventninger.

Læs mere

Spille over grænsenSpar millioner ved at spille over grænsen!!

Endnu en gang har det vist sig, at man kan spare penge ved at handle på den anden side af grænsen i Tyskland.

Læs mere